Parterapi 

När vi är förälskade känner vi oss levande, hela och betydelsefulla. Med tiden blir vi ofta desillusionerade. Genom ökad medvetenheten om varför just ni valde varandra och varför det ibland gör så ont kan ni påbörja resan mot den relation ni längtar efter. Om ni är beredda att göra jobbet så finns de verktyg ni behöver för att lyckas.


Första samtalet
Det första samtalet är 2-2,5 tim långt och blir ett orienteringssamtal. Ett tillfälle då ni båda får utrymme att berätta om er själv och er situation. Jag beskriver hur jag arbetar, ger viss teori och låter er pröva den s.k. Imago-dialogen. Därefter kan ni välja sessioner som är 1,5 eller 2 tim långa.

DISC Extended® - parprofil eller föräldraprofil
Det finns möjlighet att göra beteende-, stress- och kommunikationsprofiler med hjälp av DISC Extended®. Den är ett fantastiskt spännande verktyg och hjälpmedel för par att öka sin medvetenheten om vad som påverkar relationen, öka förståelsen för våra olikheter och hitta vägar att träna upp förmågan att anpassa våra beteenden och kommunikation för att nå fram till varandra. Den kan både skapa skratt och öppna möjligheter till förbättringar.

Intensivpass
Exklusiv terapi bara för er. Ett fantastiskt sätt att få igång en process eller jobba med en kris. Vi kan arbeta hemma hos er, vid min praktik i Visby eller i lokal vid Fridhem. Genom att träffas på det här intensiva sättet skapar ni förutsättningar för att under trygga former påbörja lärande och läkande. Heldag eller lördag+söndag.

Parkurs
Ni får redskap till att fördjupa dialogen i parförhållandet, att hantera frustrationer, att ge och få uppskattning av partnern, att uttrycka djupa känslor, behov och upplevelser samt att återfinna glömda eller gömda resurser. Meddela ditt intresse. När jag har minst 4 par startar jag upp en kurs. Fre em - Söndag lunch.

Terapiform och förhållningssätt
Jag tar inte ställning för eller emot någon. Min roll är istället att handleda och bidra till er kommunikation. Alla människor och par är unika. Därför finns inte någon universallösning som gäller alla. Varje par måste istället hitta sitt sätt, sin väg, sina unika lösningar.

Min utbildning har jag inom gestaltterapi, psykosyntesterapi, imago parterapi, Jesper Juuls relationsterapi samt den senaste KBT formen ACT - Acceptance Commitment Therapy. Utöver detta har jag även utbildningar inom ledarskap och organisationsutveckling. 

Hur ofta?
Er ekonomiska och praktiska verklighet avgör vad som är möjligt för er. De flesta väljer att komma 2 gånger per månad. Min rekommendation är att det max går tre veckor mellan sessionerna för att hålla processen igång. 

Under hur lång tid?
Min erfarenhet säger att par behöver minst 10 gånger för att skapa en varaktig förändring. Det finns inga quick fix och de flesta par kommer ofta när svårigheterna pågått ett bra tag. 

Etiska regler 
Jag är förbunden till ett omfattande regelverk gällande etik och arbetssätt. Eftersom psykologin ständigt utvecklas ser jag också till att kontinuerligt vidareutbilda mig och gå i handledning.

Bokning
Ni kan själva boka tider på hemsidan. Boka helst en serie tider eftersom ni annars riskerar att stå utan tid när ni vill ha. Avbokning görs senast 24 tim före utsatt tid. Boka här

Motstånd
Hos de allra flesta par brukar motstånd, från den ena eller den andra parten dyka upp någon gång mellan 4-6 gången. Det kommer när vi inser att vi behöver göra beteendeförändringar och det är sällan helt enkelt. Motståndet kan dyka upp som kritik mot mig som terapeut, terapi i allmänhet eller som kritik mot partnern, etc. När det händer uppmuntrar jag er att istället för att då avsluta verkligen komma just då. Här finns nämligen en stor - om inte den största - möjligheten till förändring.