Kurser / utbildningar

Jag håller både öppna och företagsinterna utbildningar. Här ser de öppna utbildningar som du kan anmäla dig till just nu:

THE® – THE HUMAN ELEMENT
2-6 september 2019 Gotland + uppföljning 10 januari 2020

The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation – allt för att skapa Den Goda Organisationen.

Under en THE vecka får du på djupet insikter om dig själv och hur du fungerar i relation till andra – något som du har mycket stor nytta av när du ska leda andra. Du blir bättre på att ta ansvar för hur du agerar och i större utsträckning medvetet välja beteende istället för att agera automatiskt. Du kommer att få en annan relation både till dig själv och de du leder. En relation som .

Det är intensiva dagar där vi jobbar från morgon till kväll. Vi använder oss av tre självskattningsinstrument, upplevelsebaserade övningar, guidade visualiseringar, individuell reflektion och samtal i grupp. Allt för att skapa ett lärande på djupet.

Tidigare deltagare kan vittna om hur de fått mer kraft och mod att i mycket större utsträckning leda sig själva och ta livet i den riktning de önskat. Den ökade självkännedomen bidrar också till ökad förståelse för sig själv och andra.

The Human Element utvecklades av den amerikanske psykologen Will Schutz (1925-2002), Ph.D. Han var den som utvecklade FIRO-teorin för mellanmänskligt beteende för att sedan fördjupa den i The Human Element.

Antal platser: 9 personer
Investering: 19.500 kr, inkl 3 självskattningsinstrument och kursmaterial. Hel eller halvpension och moms tillkommer
Anmälan: info@helenakedja.se eller tel 073-31 31 209

RC® - RADICAL COLLABORATION (Förtroendefullt samarbete)
8-9 januari + 7 februari 2020 Gotland
(+ företagsinternt vid offertförfrågan)

RC hjälper dig att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla din kompetens i att förebygga och att hantera konflikter. Programmet ger dig metoder för att steg för steg inleda, driva och avsluta en förhandling och bygga långsiktiga relationer.

Vi jobbar med både det yttre och det inre. Det yttre handlar om metoder för intressebaserad problemlösning, som bygger på den välkända Harvardmetoden ”Getting to Yes”. Den inre delen bygger på The Human Element®, utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz.

Steg för steg bygger vi, med hjälp av metoderna, upp förståelse och färdigheter. För att maximera inlärningseffekten blandar vi olika lärmetoder såsom praktikfall, simuleringar, teori, självskattningsinstrument, individuella och gruppvisa förberedelser och diskussioner i mindre och större grupper.

Antal platser: 6-45 personer
Pris: 16.500 kr inkl kursmaterial, måltider, lokal. Moms tillkommer. 
Boende: Kan bokas till, säg till så ordnar jag
Anmälan: helena@4fp.se eller tel 073-31 31


UL® – UTVECKLANDE LEDARSKAP
Företagsinterna program - hör av dig för information

UL vänder sig till dig som vill utveckla ett hållbart och modernt ledarskap. 

Utbildningen är försvarsmaktens senaste ledarskapsmodell, baserad på internationella teorier och omfattande forskningsresultat. Syftet med den är att utforska och förädla ditt personliga ledarskap. Du får träna och utveckla de ledarbeteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten.

Ledarbeteenden vi tränar:
- Att vara en förebild som tar ansvar
- Att inspirera och motivera medarbetare
- Att visa personlig omtanke - både att ge stöd och att konfrontera med god avsikt 

Utbildningen startar ca 3 veckor innan kursstart då en 360 graders analys av ditt ledarskap görs; du gör en självskattning och dina medarbetare och din chef besvarar samma frågor. Du får sedan konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i ditt ledarskap, samtidigt som du får bekräftelse på och större tilltro till det som är bra i det du redan gör. 


Antal platser: 8-15 personer
Investering: Offert
Information: info@helenakedja.se eller tel 073-31 31 209


Utbildning som görs ihop med min samarbetspartner 4FP:

4FP Passionerad förändringsledare + 4FP Academy
Vi förflyttar morgondagens ledare in i framtiden

4FP har modeller och en metodik som både identifierar och löser upp det som begränsar eller skapar blockeringar i en förändring. Det unika med vårt sätt att jobba är att vi länkar den inre personliga utvecklingen till den yttre verkligheten där du verkar. Vi arbetar praktiskt och upplevelsebaserat där systematiken gör att du bryter igenom på områden och på ett sätt du inte gjort tidigare. Vi gör det i både längre och kortare program.

Resultat
En självklar, passionerad förändringsledare som inspirerar människor till att våga släppa loss kraften och välja det möjliga och inte bara det nödvändiga.

Information: helena@4fp.se eller tel 073-31 31 209