Kurser / utbildningar

Jag håller både öppna och företagsinterna utbildningar. Här ser de öppna utbildningar som du kan anmäla dig till just nu:


THE® – THE HUMAN ELEMENT
7-11 maj 2018 eller 26-30 november. Gotland.

Varje organisation och arbetsgrupp består av människor. Individer vars förmåga till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation och samarbete är helt central för organisationens effektivitet och lönsamhet. Ändå har vi en tendens att lägga mest fokus på faktorer som formella organisationsstrukturer och tekniska system.

The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation – allt för att skapa Den Goda Organisationen. Här känner sig människor betydelsefulla, kompetenta och omtyckta. Varför nöja sig med mindre? 

Under en The Human Element vecka får du på djupet insikter om hur du fungerar i relation till en grupp och varför – något som du har mycket stor nytta av när du ska leda människor. Du blir bättre på att ta ansvar för hur du agerar och i större utsträckning medvetet välja beteende istället för att agera automatiskt. Du kommer att få en annan relation till de du leder och se och förstå mer av vad som gynnar gruppen och hur du hjälper den till ett effektivare samarbete.

Det är intensiva dagar där vi jobbar från morgon till kväll. Vi använder oss av tre självskattningsinstrument, upplevelsebaserade övningar, guidade visualiseringar, individuell reflektion och samtal i grupp. Allt för att skapa ett lärande på djupet.

Tidigare deltagare kan vittna om hur de fått mer kraft och mod att i mycket större utsträckning leda sig själva och ta livet i den riktning de önskat. Den ökade självkännedomen bidrar också till ökad förståelse för sig själv och andra.

The Human Element utvecklades av den amerikanske psykologen Will Schutz (1925-2002), Ph.D. Han var den som utvecklade FIRO-teorin för mellanmänskligt beteende för att sedan fördjupa den i The Human Element.

Datum: 7-11 maj
Plats: Gotland
Antal deltagare: 9 personer (3 platser kvar)
Investering: 29.500 kr, inkl 3 självskattningsinstrument och helpension, moms tillkommer
Anmälan: info@helenakedja.se eller tel 073-31 31 209

Datum: 26-30 november
Plats: Gotland
Antal deltagare: 9 personer
Investering: 29.500 kr, inkl 3 självskattningsinstrument och helpension, moms tillkommer
Anmälan: info@helenakedja.se eller tel 073-31 31 209


RC® - RADICAL COLLABORATION (Förtroendefullt samarbete)
12-14 september 2018. Gotland.

Utbildningen för att på ett skickligt sätt kunna hantera dina affärskritiska relationer. 

RC hjälper dig att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla din kompetens i att förebygga och att hantera konflikter. Programmet ger dig metoder för att steg för steg inleda, driva och avsluta en förhandling och bygga långsiktiga relationer.

Vi jobbar med både det yttre och det inre. Det yttre handlar om metoder för intressebaserad problemlösning, som bygger på den välkända Harvardmetoden ”Getting to Yes”. Den inre delen bygger på The Human Element®, utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz.

Steg för steg bygger vi, med hjälp av metoderna, upp förståelse och färdigheter. Vi arbetar även på kvällarna. För att maximera inlärningseffekten blandar vi olika lärmetoder såsom praktikfall, simuleringar, teori, självskattningsinstrument, individuella och gruppvisa förberedelser och diskussioner i mindre och större grupper.

Datum: 12-14 september 2018
Plats: Gotland
Antal platser: 12
Pris: 16.500 kr inkl kursmaterial, måltider och lokal. Moms tillkommer. 
Boende: Kan bokas till
Anmälan: info@helenakedja.se eller tel 073-31 31 209

Datum: 2-4 oktober 2018
Plats: Centralt i Stockholm
Antal platser: 20
Pris: 16.500 kr inkl kursmaterial, måltider, lokal. Moms tillkommer. 
Boende: Kan bokas till
Anmälan: helena@4fp.se eller tel 073-31 31 209