Handledning

Målet med handledningen är att du och din grupp utvecklas i era professionella roller. Handledningen erbjuder tid och hjälp att ta ett steg tillbaka och observera vad som händer. Ett tillfälle att reflektera, kommunicera och göra medvetna val för att utveckla såväl relationer som arbetssätt.


Handledningen utgår från er verklighet och era behov. Vi gräver där ni står. Den kan innehålla teori för att höja kompetensen inom specifika områden om ni vill och behöver. Den kan innehålla övningar, om det bidrar.

Vill ni utveckla kommunikationen internt eller externt finns möjlighet att göra beteende- och kommunikationsprofiler med hjälp av DISC Extended®. Den är ett fint hjälpmedel för att träna förmågan att anpassa beteende och kommunikation efter den man möter.

Jag har lång erfarenhet av att handleda på olika arbetsplatser under kortare eller längre tid. Processhandledning kan ske både i grupp och individuellt, hos mig eller på den egna arbetsplatsen. 

Pris enligt offert.

Kontakta mig >