Sluta aldrig att utvecklas

De flesta av oss både grubblar och snubblar när det gäller relationen till oss själva och till andra ibland. Livet är en berg-och-dal-bana. Och även om det finns hyllmeter av böcker om hur vi ska leda oss själva och andra, stressa mindre och få våra relationer att fungera bättre så räcker inte alltid generella råd när vi söker utveckling och välmående.

I det personliga mötet är det du/ni och din/er specifika verklighet som står i centrum. Du/ni får möjlighet att nyfiket utforska, processa händelser, försöka förstå situationer och inte minst pröva nytt.

Att söka hjälp är att ta ansvar för sitt liv. 
Välkommen ut på din/er utvecklingsresa!

Helena Kedja