Ledarskap

20 års egen chefs- och ledarskapserfarenhet och en gedigen utbildning av psykologi, ledarskap och organisation. Uppdragen varierar och jag får dem via rekommendation från de som tidigare anlitat mig.


Utbildningar - även företagsinternt
Jag berättar gärna mer om vad de olika utbildningarna innebär, så att du och ditt företag hamnar rätt utifrån behov och verklighet.

  • UL® - Utvecklade ledarskap. 2 + 2 dagar.
  • THE® - The Human Element. 5 dagar.
  • RC® - Radical Collaboration (på svenska: Förtroendefullt samarbete). 3 dagar.
  • MI® - Motiverande samtal (samtalsmetodik för att motivera till förändring). 2 + 2 dag.
  • DISC® Extended - våra olikheter: hinder eller möjligheter?

Ledningsgrupputveckling
Utgår från er verklighet och var i er process ni befinner er. Kontakta mig så skapar vi ett program som gör skillnad i just er vardag. Att jag själv jobbat i olika Ledningsgrupper gör att kunskapen jag har inte bara är teoretisk utan även praktisk.

Värdebaserat ledarskap
För de företag som önskar skapa en värdebaserat ledarskap som genomsyrar hela organisationen rekommenderar jag ett program med UL® som grunden i allt, med fördjupningar inom de delar just ni behöver. Läs mer om mitt och Pia Kleiners program här: www.lyckatledarskap. Utifrån det arbetet processleder vi er att skapa en hållbar och ledarskapspolicy som faktiskt går att använda varje dag - och som skapar faktiska resultat både i effektivitet och välmående på lång sikt.

Förändringsledning och förändringsdesign
Jag har ett nära samarbete med Janne Carlsson, doktor i logistik och som forskat om Change i 25 år. Vi arbetar med ett antal kraftfulla metoder och modeller för att skapa verklig förändring där vi förflyttar individer, grupper och hela organisationer in i framtiden. vi gör företagsinterna program och vi jobbar med ett öppet ett års program som heter 4FP Academy. Just nu rullar ett sådant program med 20 ledare från olika organisationer runt om i landet. Här kan du läsa mer: www.4fp.se. 

Inividuellt stöd
Ledarträning kan ske via utbildning, coaching hos mig eller s.k. skuggcoaching med direkt feedback på plats i din vardag.

Licenserade instrument

  • GDQ® som är ett självskattningsinstrument för grupper - visar i vilken fas gruppen befinner sig i och vad den behöver jobba med för att öka sin effektivitet. Instrumentet blir en bra start på samtal om ledarskap och medarbetarskap för att skapa en handlingsplan. Gör en eftermätning - och att se om ni gjort jobbet och fått resultaten.
  • DISC Extended® möjliggör individuella ledarbedömningar där frågorna anpassas efter nuvarande utmaningar. Andra mätningar som kan göras med rapporter som innehåller konkreta tips till handlingsplan och utveckling, ex medarbetarmätning, teammätning, rekrytering, konflikthantering.
  • Element B, F, S för att öka självkännedomen. Kan användas separat eller tillsammans och individuellt eller för grupp. Används främst som en del i utbildningen The Human Element®.