Mindful Self-Compassion (MSC)

Vi är ofta kritiska och hårda emot oss själva och det vi upplever och känner i stunden. Har du tröttnat på den där inre rösten som säger att du inte duger? Då är Mindful Self-Compassion (MSC) för dig.


Vad är Mindful Self-Compassion?
MSC har utvecklats av Kristin Neff och Christopher GermeI och fokuserar på övningar som handlar om att möta sig själv med större medkänsla. Vetenskapliga studier visar på ökad tillfredsställelse med den egna livssituationen och lindrande av depression, ångest och stress vid kontinuerlig övning. 

MCS olika delar
1. Mindfulness - vi observerar tankar och känslor med en anda av öppenhet och nyfikenhet.
2. Det allmänmänskliga - vi och andra har alla saker i livet som är härligt och besvärligt, vi tränar oss att möta det som är.
3. Självmedkänsla- vi möta våra tankar och känslor med vänlighet, värme och förståelse så att vi lugnar och tröstar oss själva när vi har ont och är sårade. 
Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans och välbefinnande

Att lära sig MCS
Vem som helst kan lära sig att rikta vänlighet och medkänsla gentemot oss själva när vi lider, och kultivera önskan om att alla levande varelser kan leva lyckliga och fria ifrån lidande.

Min utbildning
Jag är utbildad vid Center for Mindful Self-Compassion, USA, av Steven Hickman. Utbildningen är gedigen och handledningen kontinuerlig. Du kan läsa mer här: http://centerformsc.org

Kurser
Kursen jag håller är ett 8 veckors mindfulnessbaserat program. Detta är inte ett självpåhittat program, utan framtaget av Center for Mindful Self-Compassion, och byggt på forskning över tid.  Datum och ytterligare info hittar du under rubriken ”Kurser”.