Kurser / utbildningar

Jag håller kurser för företag och privatpersoner. Här ser du vilka:


8 veckors kurs
MSC - Mindful Self-Compassion (Självmedkänsla)

Har du tröttnat på den där inre rösten som säger att du inte duger? Då är Mindful Self-Compassion (MSC) för dig. Vi är ofta kritiska och hårda emot oss själva och det vi upplever. MSC är ett vänligare sätt att möta dig själv på när du har misslyckats eller har det tufft:

Syfte: Att i medveten närvaro öppna möjligheten till att möta dig själv med större medkänsla, värme och kärlek. 
Beskrivning: Mindfulness är en första delen av MSC. Compassion och Samhörighet är de andra två delarna. MSC lär ut hur du tröstar dig själv när livet inte är på topp och hur du visar större medkänsla vid motgångar. Det finns mycket forskning på både Mindfulness och MSC som visar att de på olika sätt bidrar till vårt välmående. Jag är utbildad vid Center for Mindful Self-Compassion, USA, av Steven Hickman. Detta är inte en egen "hitta-på-kurs" utan en gedigen utbildning under handledningen. Du kan läsa mer här: http://centerformsc.org
Omfattning: 8 x 3 tim kl 17-20
Datum/tid:
4, 11, 18, 25 sept, 2, 9, 16, 23 okt
Plats: Lila Shala, Södertorg, Visby
Antal platser: max 20
Pris: 4.800 kr. Moms tillkommer för företag. Möjlighet till delbetalning.
(Priset i Stockholm för samma program är 7.900 kr.)
Anmälan: info@helenakedja.se eller tel 073-31 31 209


UL – Utvecklande ledarskap
2+1 dag, Visby

Försvarets senaste ledarskapsmodell UL - Utvecklande ledarskap är det ledarprogram som enligt forskarna visat störst effekt. Programmet handlar om att praktiskt träna ledare i de ledarbeteenden som utvecklar kreativa och motiverade medarbetare som tar ansvar för sig själva och för verksamheten.

Programmet inleds med en 360 graders ledarbedömning. Den ligger sedan till grund för det individuella träningsprogrammet.

De ledarbeteenden som tränas är:
- att vara ett föredöme (vara en förebild och ta ansvar)
- att visa personlig omtanke och att konfrontera empatiskt
- att inspirera och motivera

En ny bedömning kan göras 6-12 månader efter programmet. På så sätt kan den verkliga effekten av programmet och träningen mätas.

Företagsinternt: datum enligt ö.k
Öppen utbildning: datum sätts när minst 6 personer anmält intresse
Plats: Visby eller enl. ö.k. 
Antal deltagare: 6-20 personer
Pris företagsinternt: enl. offert
Pris öppen: 17.500 kr/person inkl ledarbedöming, moms tillkommer
Handledare: Helena Kedja och Pia Kleiner
Anmälan: info@helenakedja.se eller tel 073-31 31 209


LYCKAT LEDARSKAP

Försvarets senaste ledarskapsmodell UL - Utvecklande ledarskap + tre fördjupningsdagar. 
Företagsinternt program med syfte att skapa en god ledarkultur. Ledarna tränar
de ledarbeteenden som bidrar till kreativa och motiverade medarbetare som tar ansvar
för sig själva och för verksamheten. 

Programmet inleds med en 360 graders bedömning. Därefter tränas ledarna i
- att vara ett föredöme (vara en förebild och ta ansvar)
- att visa personlig omtanke och konfrontera empatiskt
- att inspirera och motivera prestation

Efter 3-6 månader görs en ny 360 grader som mäter utvecklingen och effekten. 
Ett företag som satsar och investerar i sina ledare ska också kunna se att investeringen
ger resultat. Programmet har en egen hemsida: www.lyckatledarskap.se

Skicka en mail till info@helenakedja.se eller ring mig på tel 073-31 31 209 för mer information.


Grund i motiverande samtal (MI) – 3 dagar

MI är en samtalsmetod som används i många yrkesroller och sammanhang, ex inom hälsa, frisk- och sjukvård, socialtjänst, kriminalvård, skola och psykiatri där samtalet är en viktig del av verksamheten. Allt fler chefer tränar sig i MI för att bli skickligare förändringsledare.

Syftet med MI är locka fram den egna inre kraften som möjliggör förändring. Under utbildningen tränas du på att utveckla samtal som främjar motivation hos den du talar med. Du får lära dig att lyssna efter det som stärker och bekräftar. Empatiskt och reflektivt kan du hjälpa personen utforska sin egen inställning till det som skapar problem samt främja motivation till en positiv beteendeförändring.

MI utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick. Från början med särskild fokusering och forskning för behandling och prevension av beroendeproblematik och i förlängningen förändringsprocesser. 

Socialstyrelsen rekommenderar samtalsmetoden för rådgivning och behandling av alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion. Pedagoger, medarbetar- och utvecklingssamtal är andra exempel där MI används för att underlätta förändringsprocesser och höja motivationen till att ta eget ansvar.

2017: 19-20 september + 16 oktober
Plats: Visby
Antal platser: max 20
Pris: 7500 kr. Moms tillkommer för företag. 
Handledare: Helena Kedja, MI tränare
Anmälan: info@helenakedja.se eller tel 073-31 31 209