Kurser / utbildningar

Jag håller både öppna och företagsinterna utbildningar. Här ser de öppna utbildningar som du kan anmäla dig till just nu:


RC® - RADICAL COLLABORATION (Förtroendefullt samarbete)
23-25 oktober 2018. Stockholm.

Utbildningen för att på ett skickligt sätt kunna hantera dina affärskritiska relationer. 

RC hjälper dig att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla din kompetens i att förebygga och att hantera konflikter. Programmet ger dig metoder för att steg för steg inleda, driva och avsluta en förhandling och bygga långsiktiga relationer.

Vi jobbar med både det yttre och det inre. Det yttre handlar om metoder för intressebaserad problemlösning, som bygger på den välkända Harvardmetoden ”Getting to Yes”. Den inre delen bygger på The Human Element®, utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz.

Steg för steg bygger vi, med hjälp av metoderna, upp förståelse och färdigheter. Vi arbetar även på kvällarna. För att maximera inlärningseffekten blandar vi olika lärmetoder såsom praktikfall, simuleringar, teori, självskattningsinstrument, individuella och gruppvisa förberedelser och diskussioner i mindre och större grupper.


Antal platser: 20
Pris: 16.500 kr inkl kursmaterial, måltider, lokal. Moms tillkommer. 
Boende: Kan bokas till
Anmälan: helena@4fp.se eller tel 073-31 31 209


UL® – UTVECKLANDE LEDARSKAP
19-21 november 2018 + 21 januari 2019. Gotland

UL vänder sig till dig som vill utveckla ett hållbart och modernt ledarskap. 

Utbildningen är försvarsmaktens senaste ledarskapsmodell, baserad på internationella teorier och omfattande forskningsresultat. Syftet med den är att utforska och förädla ditt personliga ledarskap. Du får träna och utveckla de ledarbeteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten.

Ledarbeteenden vi tränar:
- Att vara en förebild som tar ansvar
- Att inspirera och motivera medarbetare
- Att visa personlig omtanke - både att ge stöd och att konfrontera med god avsikt 

Utbildningen startar ca 3 veckor innan kursstart då en 360 graders analys av ditt ledarskap görs; du gör en självskattning och dina medarbetare och din chef besvarar samma frågor. Du får sedan konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i ditt ledarskap, samtidigt som du får bekräftelse på och större tilltro till det som är bra i det du redan gör. 


Antal platser: 15 personer
Investering: 19.500 kr inklusive 360 graders ledarbedömning, lunch och fika.
Moms tillkommer. Ev övernattning betalas av var och en.
Anmälan: info@helenakedja.se eller tel 073-31 31 209


THE® – THE HUMAN ELEMENT
8-12 april 2019 Gotland

Varje organisation och arbetsgrupp består av människor. Individer vars förmåga till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation och samarbete är helt central för organisationens effektivitet och lönsamhet. Ändå har vi en tendens att lägga mest fokus på faktorer som formella organisationsstrukturer och tekniska system.

The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation – allt för att skapa Den Goda Organisationen. Här känner sig människor betydelsefulla, kompetenta och omtyckta. Varför nöja sig med mindre? 

Under en The Human Element vecka får du på djupet insikter om hur du fungerar i relation till en grupp och varför – något som du har mycket stor nytta av när du ska leda människor. Du blir bättre på att ta ansvar för hur du agerar och i större utsträckning medvetet välja beteende istället för att agera automatiskt. Du kommer att få en annan relation till de du leder och se och förstå mer av vad som gynnar gruppen och hur du hjälper den till ett effektivare samarbete.

Det är intensiva dagar där vi jobbar från morgon till kväll. Vi använder oss av tre självskattningsinstrument, upplevelsebaserade övningar, guidade visualiseringar, individuell reflektion och samtal i grupp. Allt för att skapa ett lärande på djupet.

Tidigare deltagare kan vittna om hur de fått mer kraft och mod att i mycket större utsträckning leda sig själva och ta livet i den riktning de önskat. Den ökade självkännedomen bidrar också till ökad förståelse för sig själv och andra.

The Human Element utvecklades av den amerikanske psykologen Will Schutz (1925-2002), Ph.D. Han var den som utvecklade FIRO-teorin för mellanmänskligt beteende för att sedan fördjupa den i The Human Element.


Antal platser: 9 personer
Investering: 29.500 kr, inkl 3 självskattningsinstrument och helpension, moms tillkommer
Anmälan: info@helenakedja.se eller tel 073-31 31 209


Utbildning som görs ihop med min samarbetspartner 4FP:

4FPs grundmodell Passionerad förändringsledare
- ett ledarskap som släpper loss kraften hos dig och medarbetarna

15-16 okt + 19 nov. Stockholm

4FP Academy
Vi förflyttar morgondagens ledare in i framtiden. Vi utvecklar passionerade och påklädda förändringsledare med mod att leda verklig förändring. Vår utbildning ”Passionerad Förändringsledare” är vår startmodul och ingången till 4FP´s förändringsmetoder som tar dig in i framtiden.

Varför?
För dig som är redo att bli en passionerad förändringsledare. Att i ditt ledarskap känna nyfikenhet och livfullhet för att utforska dina och andras orealiserade potentialer.

Vad?
Genom övningar utforskar vi beteenden och mönster som kan vara begränsningar i ditt ledarskap idag. Därifrån får ledaren chansen att prova det möjliga och vad det skulle innebära i ledarens verklighet.

Hur?
4FP har en metodik som både identifierar och löser upp det som begränsar eller skapar blockeringar. Det unika med vårt sätt att jobba är att vi länkar den inre personliga utvecklingen till den yttre världen där du verkar. Vi arbetar praktiskt och upplevelsebaserat där systematiken gör att du bryter igenom på områden och på ett sätt du inte gjort tidigare.

Resultat
Att bli en självklar, passionerad förändrings ledare. En ledare som inspirerar människor till att våga släppa loss kraften och välja det möjliga och inte bara det nödvändiga, i en förändring.

Antal platser: 20 personer
Investering: 25.000 kr inklusive kost och logi, exklusive moms.
Anmälan: helena@4fp.se eller tel 073-31 31 209