Välkommen att höra av dig här!

Helena Kedja


Telefon: 073-3131209   E-post: helena.kedja@icloud.com   Adress: högklint släkevägen 3, VISBY


Bakgrund Helena Kedja

SAMTALSTERAPI | PARTERAPI | UTBILDNING | LEDARUTVECKLING | TEAMUTVECKLING

Egen företagare sedan 2001 och dessförinnan över 20 års egen erfarenhet som chef inom privat och offentlig verksamhet. Jag har en gedigen utbildning inom både psykologi och organisationsutveckling, och håller mig uppdaterad genom kontinuerlig fortbildning och handledning. Med andra ord en ryggsäck full av kunskap och erfarenhet för att kunna förstå och hantera er komplexa värld och verklighet. 

Min främsta styrka ligger i att jag alltid "tuggar" metoder och material. Jag behöver tro på det jag gör och göra det till mitt. Jag "river inte bara av" en utbildning eller säger rätt ord. Jag läser på och fördjupar kunskapen tills jag tror på den och vet hur den praktiskt ska användas i verkligheten. Att vara sann och autentisk är med andra ord otroligt viktigt för mig.

Jag köper inte "sån här är jag" utan vet att vi kan välja våra beteenden, men också att det kan behövas träning och stöd för att nå dit. Där är jag partnern som utmanar empatiskt för ett hållbart resultat. Vi är inte offer för vår historia, andra människor eller situationer - vi kan alltid skapa nytt och därmed uppnå det vi vill i vårt ledarskap och i våra liv. 

"Här är jag! Vem är du?" Jesper Juuls boktitel sätter fingret på vad relationskompetens handlar om. Ingen av oss har mandat på sanningen. Vi kan bara berätta om vad vi själva tänker, känner och upplever - och sedan visa ett genuint intresse för vad den andre tänker, känner och upplever. Därefter kan vi välja att hjälpas åt att finna lösningar där bådas behov, i så stor utsträckning som möjligt, blir mötta. Lätt i teorin men svårare i praktiken. Något att sträva mot.

Min praktik med samtalsstöd till individer, par och familjer har jag haft sedan 2001. Jag innehar ansvarsförsäkring och omfattas av psykosyntesförbundets etiska regler. 

Mina utbildningar: 

 • THE® - The Human Element - handledare

 • RC® - Radical collaboration - handledare (Förtroendefullt samarbete)

 • UL® - Utvecklande ledarskap - handledare

 • MSC® trainer (Mindful Self-Compassion)

 • Grundutbildning Gestaltterapi

 • Auktoriserad Psykosyntesterapeut

 • Diplomerad ACT - Acceptance Commitment Therapy

 • Certifierad Imago relationsterapeut

 • Diplomerad familjeterapeut

 • Diplomerad ledarskapscoach

Certifierad i följande verktyg: 

 • DISC® Extended

 • GDQ®

 • Element B, Element F, Element S