Coaching 

Med målet i sikte får du de coachande frågorna som gör att du kan ta dig dit

I coaching skapas en medvetenhet om vilka tankemönster och beteendemönster som bidrar respektive hindrar dig från att uppnå det du önskar. Coaching är egen tid att reflektera över dig själv, vad du vill och hur du kan hitta sätt att nå dina mål. Anledningarna till varför du väljer coaching kan vara flera, du kanske vill;

  • bli en skickligare ledare
  • komma vidare i karriären
  • förbättra dina kommunikationsfärdigheter
  • hantera din stress
  • skapa en ny vana
  • starta ett företag
  • arbeta mer effektivt

Ett smart sätt att använda coaching är att kombinera en ledarskapsutbildning med coaching för att få större effekt av insatsen. Det går självklart att koppla mätbara mål till insatsen.

DISC Extended® 
Det finns möjlighet att göra ledar-, beteende-, stress- och kommunikationsprofiler med hjälp av DISC Extended®. Den är ett fint hjälpmedel för ökad självkännedom och för att träna upp förmågan att anpassa beteende och kommunikation efter den person eller situation du möter. Ur databasen går det även att skapa anpassade profiler specifikt utifrån just dina utmaningar och behov.

Utbildning
Förutom min psykologiutbildning har jag en gedigen utbildning till organisationskonsult (3 årig) och coach (EMCC). Dessutom har jag själv jobbat som chef i över 20 år och därmed erfarenhet i verkligheten, inte enbart i teorin. 

Etiska regler 
Jag är förbunden till ett omfattande regelverk gällande etik och arbetssätt. Tystnadsplikt råder.

Bokning
Du bokar dina tider själv på hemsidan. Avbokning görs senast 24 tim före utsatt tid. Boka här.

Hur ofta?
En vanlig frekvens är 1 gång/månad men kan också ske tätare. Coaching sker ofta i paket om 10 gånger.